Bureau Oostenrijk
Robert van den Berg
Schrannenplatz 3 / 1 / 6 2340 Mödling Österreich
+43 127 604 98
r.vandenberg@espse.eu

Bureau Nederland
Harald Bant
Hoofdstraat 27A, 6598 AA Nederland
+31 650 228 717
h.bant@espse.eu

ESP Science &s; Education

Sport Fysiotherapie is een zeer uitgebreid en dynamisch vakgebied . Het gebied van de sportfysiotherapie in de algemene zin , en actieve revalidatie in het bijzonder , is groeiende . Dit komt door een snelle ontwikkeling en groei van nieuwe kennis op het gebied van sportgeneeskunde, sportwetenschappen en sportfysiotherapie .

Voor de fysiotherapeut is het daarom steeds moeilijker om zijn kennis op dit gebied actueel te houden .

ESP Education Network biedt fysiotherapeuten , artsen en sportwetenschappers de gelegenheid om in een relatief korte tijd kennis op het gebied van sportfysiotherapie bij te werken en te verdiepen .

Voor alle cursussen geldt:

50 % theorie + 50 % = 100 % praktische opleiding

als rode draad . Het gebruik van de juiste pedagogische en methodische systemen , maakt niet alleen de overdracht van theoretische kennis mogelijk , zij onderstrepen ook de uitvoerbaarheid van deze kennis in de dagelijkse praktijk .